Ochrona hali ze stali przed korozją

Ochrona hali ze stali przed korozją

Hale stalowe stały się na tyle powszechne w budownictwie przemysłowym oraz magazynowym, że ciężko teraz znaleźć nowy budynek wykonany inną techniką. Zalet jest wiele – od szybkości budowy takowej konstrukcji stalowej, poprzez jej lekkość i swobodę przy projektowaniu architektonicznym. Niemniej konstrukcje stalowe są narażone na działanie utleniania żelaza, zwane powszechnie korozją lub rdzą. Odpowiedzią na ten problem jest hala ze stali nierdzewnej.
Co powoduje korozję stali?

Stal jest materiałem tak samo podatnym na działanie rdzy, co każdy inny rodzaj wyrobu metalowego. Korozję może podzielić na dwie kategorie:

Korozje chemiczne – powstaje w suchych warunkach na skutek działania gazów reagujących ze związkami żelaza w konstrukcji.
Korozje elektrochemiczne – najpowszechniejsze, ognisko rdzy powstaje na skutek działania elektrolitów zawartych w substancjach, takich jak woda, ziemia i wszelkie wilgotne otoczenie.

Dodatkowo proces korozji może być przyspieszany przez źle dobrane środki ochronne, które zamiast chronić w rzeczywistości tworzą kopułę utrzymującą wodę pod farbą. W efekcie nie widać ogniska korozji, które zaczyna narastać pod powierzchnią.
Hala ze stali nierdzewnej wymaga ochrony

Hale wykonane ze stali nierdzewnej są dużo odporniejsze na działanie rdzy niż zwykła stal, lecz dalej wymagają konserwacji w regularnych odstępach czasu. Przykładowo baseny są miejscami szczególnie narażonymi na powstawanie ognisk rdzy, zwłaszcza w części dachowej. Para wodna unosi się do góry i skrapla na zimnym metalu, tworząc krople. Szczególnie w zagłębieniach zwiększa się ryzyko uszkodzenia konstrukcji.

Hala ze stali nierdzewnej, w której wykryto ślady korozji, powinna być osuszona, a następnie w miejscu zakażenia należy wytrawić rdzę za pomocą chemii przemysłowej lub narzędzi. Dopiero na tak oczyszczone miejsce można ponownie nałożyć podkład antykorozyjny. Jeśli w tym samym miejscu ponownie pojawi się ślad, znaczy to, że miejsce nie zostało oczyszczone dostatecznie.

About