Agencja interaktywna potrzebuje sprecyzowanych danych

Agencja interaktywna potrzebuje sprecyzowanych danych

Agencja interaktywna potrzebuje sprecyzowanych danych

Żeby współpraca na linii agencja interaktywna – klient układała się pomyślnie trzeba ją prawidłowo zacząć. Najlepszym rozwiązaniem w tym wypadku jest przygotowanie przez potencjalnego klienta briefu, w którym zawrze wszelkie istotne z punktu widzenia projektu informacje. Agencja interaktywna dzięki temu będzie mogła dobrać właściwe narzędzia do realizacji celów marketingowych klienta jak strona www, sklep internetowy, e-mailing, banner czy prezentacja multimedialna. W każdym tym wypadku niezastąpiony jest web design, który jest podstawą działania niemal każdej agencji.
Brief jest kluczem do zrozumienia siebie i powinien zawierać między innymi opis działalności firmy, charakterystykę grupy docelowej oraz kierowanych do niej produktów czy usług, aktualną sytuację marketingową, dotychczas zrealizowane działania jak i pożądane rezultaty przygotowywanej kampanii. Agencja interaktywna na tej podstawie dopasuje web design i szatę graficzną. Pomocne mogą być przykłady z internetu, które klientowi szczególnie się podobają. Może to być konkretny e-mailing, strona www czy jakiś sklep internetowy. W dużym stopniu precyzuje to oczekiwania i minimalizuje ryzyko wykonania projektu, który nie zostanie zaakceptowany.

About