Zapytanie cenowe

Dominów, dnia 26.06.2017r.

 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk
Dominów, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin, tel. 81 75 19 005

e-mail: centrumkultury@glusk.pl

 

 

W związku z organizacją  imprezy plenerowej w dniu 3 września 2017r. w gminie Głusk  w miejscowości Dominów, Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk zaprasza do składania  ofert cenowych  na usługę dotyczącą wynajmu :

  • 7 szt. toalet przenośnych( 4 typu standard, 3 typu VIP)
  • 1 dwustanowiskowej umywalki wolnostojącej
  • 10 szt. płotków ciężkich do wygrodzenia sceny
  • 30 szt. płotków lekkich

Sposób  składania ofert:

  • osobiście w siedzibie Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk Dominów
  1. Rynek 1, II piętro pokój nr.212 , 213.,  w godz. 9.00-17.00.
  • pocztą tradycyjną na adres: Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk, Dominów ul. Rynek 1 ,20-388 Lublin.
  • pocztą elektroniczną na adres: centrumkultury@glusk.pl.

 

Termin składania ofert :

Oferty można składać  do 5 lipca 2017r. (decyduje data wpływu oferty  do zamawiającego).

Termin rozstrzygnięcia ofert:

Wybranie oferty nastąpi w terminie do 7 lipca  2017r.

Oferent, którego oferta  zostanie wybrana zostanie powiadomiony o tym fakcie  pisemnie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Osoba do kontaktu : Agnieszka Stępniak tel.  tel. 81 75 19 005, 507667300