Cennik zajęć

Zajęcia w Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk

Poniedziałek

– nauka gry na instrumentach- zajęcia indywidualne, płatne, rozliczenie z instruktorem

– angielski dla dzieci w grupach wiekowych, płatne, rozliczenie z instruktorem

– aerobic ,płatne, rozliczenie z instruktorem

– zumba dla dorosłych , płatne, rozliczenie z instruktorem

Wtorek

– zajęcia plastyczne w grupach wiekowych ,opłata zryczałtowana 15 zł miesięcznie, płatne do Centrum Kultury

– taniec ludowy dla dzieci, płatne, rozliczenie z instruktorem

Środa

– nauka gry na instrumentach- zajęcia indywidualne, płatne,rozliczenie z instruktorem

– angielski dla dzieci w grupach wiekowych, rozliczenie z instruktorem

– zumba dla dzieci, płatne, rozliczenie z instruktorem

– taniec solo 50+ , płatne , rozliczenie z instruktorem

–  taniec nowoczesny, grupa akrobatyczna, płatne do Centrum Kultury 25 zł za miesiąc

Czwartek

– zajęcia plastyczne w grupach wiekowych, opłata zryczałtowana 15 zł miesięcznie, płatne do Centrum Kultury

– nauka gry na instrumentach- zajęcia indywidualne, płatne, rozliczenie z instruktorem

 – taniec ludowy dla dzieci, płatne, rozliczenie z instruktorem

Piątek

– angielski dla dzieci w grupach wiekowych, rozliczenie z instruktorem

– zajęcia teatralne 50+, bezpłatne

Sobota

taniec nowoczesny dla dzieci (III grupy)-  płatne 25 zł miesięcznie do Centrum Kultury

 

Zajęcia organizowane przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk

taniec nowoczesny dla dzieci 25 zł miesięcznie (koszt jednych zajęć wynosi 6,25 zł)

– zajęcia teatralne 50+, uczestnictwo bezpłatne.

W przypadku zajęć stałych przeznaczonych dla dzieci i organizowanych przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk opłata wynosi:

– za pierwsze dziecko 100% kwoty zajęć,

– za drugie dziecko 50% kwoty zajęć,

– trzecie dziecko i kolejne uczestnictwo bezpłatne.

W przypadku zajęć stałych organizowanych przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk (salsa, taniec nowoczesny dla dzieci) uczestnicy dołączający do grupy w trakcie trwania danego miesiąca płacą za faktyczną ilość uczestnictwa w zajęciach .

Jeżeli zajęcia zostają odwołane z winy Organizatora ustala się dodatkowy termin na odbycie się zajęć. Jeśli nie jest możliwe odpracowanie zajęć od kwoty miesięcznej odejmuje się koszt jednostkowy zajęć które się nie odbyły. Kwotę tę odlicza się w bieżącym lub następnym miesiącu.

Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk nie zwraca wpłat za nieobecność uczestnika na zajęciach.

Opłaty za zajęcia trzeba dokonać do 10 dnia każdego miesiąca :

  • przelewem na konto o numerze 47 8689 0007 6002 2668 2000 0010
  • osobiście w siedzibie Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk, Dominów ul. Rynek 1.