Oferta

 

 

Opłaty za zajęcia trzeba dokonać do 10 dnia każdego miesiąca :

  • przelewem na konto o numerze 47 8689 0007 6002 2668 2000 0010
  • osobiście w siedzibie Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk, Dominów ul. Rynek 1.