Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 2019

W roku 2019  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Biblioteka – Centrum Kultury otrzymała dotację wysokości 5 964 złotych. Nałożone przez program zadanie zrealizowano poprzez zakup książek do GBP w Dominowie i Filii Bibliotecznej w Wilczopolu w liczbie 272 woluminów z dofinansowania oraz 399 z wkładu własnego. Wśród nabytych tytułów 61% stanowi literatura dla dorosłych, 27% literatura dla dzieci, 12% nie beletrystyka.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dominowie – 165  [324] woluminów

Filia Biblioteczna w Wilczopolu – 107 [75] woluminów

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.