Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 2017

logotypyBN

W roku 2017  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk Gminna Biblioteka Publiczna otrzymało dotację wysokości 5 112 złotych. Nałożone przez program zadanie zrealizowano poprzez zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznej w Wilczopolu w liczbie 228 woluminów z dofinansowania oraz 506 z wkładu własnego. Wśród nabytych tytułów 60% stanowi literatura dla dorosłych, 30% literatura dla dzieci, 10% nie beletrystyka.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dominowie – 152  [345] woluminy

Filia Biblioteczna w Wilczopolu – 76 [161] woluminy

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.