Zespół

Pracownicy
Biblioteki – Centrum Kultury

 

Agnieszka Stępniak
Dyrektor Biblioteki – Centrum Kultury

Elwira Jaworska
Bibliotekarz w BCK w Dominowie

Magdalena Kiernicka-Szawara
Mł.  bibliotekarz w BCK w Dominowie

Aneta Sołtysiak
M
ł.  bibliotekarz w Filii Bibliotecznej w Wilczopolu

Aleksandra Wiącek-Zaroda
Instruktor plastyki, pracownik punktu informacji turystycznej

Małgorzata Urbala
Młodszy bibliotekarz w BCK w Dominowie, pracownik punktu informacji turystycznej