Zespół

Pracownicy
Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk:

 

Agnieszka Stępniak                 Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk
Elwira Jaworska                        Bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dominowie
Magdalena Kiernicka               Młodszy bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dominowie
Aneta Sołtysiak                         Młodszy bibliotekarz w Filii Bibliotecznej w Wilczopolu
Aleksandra Wiącek-Zaroda    Instruktor plastyki, pracownik punktu informacji turystycznej
Małgorzata Urbala                    Młodszy bibliotekarz w GBP w Dominowie, pracownik punktu informacji turystycznej