Świetlice

Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk jest administratorem 4 świetlic:
w Ćmiłowie, Klinach, Majdanie Mętowskim, Abramowicach Prywatnych.

 

Regulamin korzystania ze świetlicy środowiskowej w Ćmiłowie

                   Ze świetlicy w Ćmiłowie mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy Gminy Głusk.

 1. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań mieszkańców gminy, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności.
 2. Administratorem świetlicy jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk.
 3. Gospodarzem świetlicy środowiskowej jest opiekun świetlicy, działający na podstawie pisemnej umowy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk.
 4. Godziny otwarcia świetlicy dostosowane są do stałych zajęć prowadzonych w świetlicy oraz do potrzeb mieszkańców.
 5. Ze świetlicy bezpłatnie korzystać mogą :

– dzieci i młodzież z terenu Gminy  w ramach spędzania wolnego czasu pod opieką osoby dorosłej,

– rady sołeckie  z miejscowości Ćmiłów, Żabia Wola, Wólka Abramowicka, Dominów na potrzeby zebrań wiejskich zgodnie ze statutem sołectwa,

– członkowie OSP w Ćmiłowie w ramach prowadzonej działalności statutowej,

–  członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, Klubu Seniora, zespołów  zgodnie z harmonogramem zajęć.

 

 1. Wynajem świetlicy na cele komercyjne (wesela komunie, chrzciny, imprezy i zebrania okolicznościowe, szkolenia prowadzone przez osoby z zewnątrz itp.)przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze odbywa się odpłatnie wg cennika zatwierdzonego przez Dyrektora Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk , stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, na podstawie umów podpisanych z Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk.
 2. Osoba, której udostępniona jest świetlica ponosi odpowiedzialność za zniszczenia mienia, w tym za działanie osób, którymi się opiekuje, jeśli w wyniku ich działania powstały szkody materialne, oraz za zabezpieczenie ładu i porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku.
 3. Na pokrycie ewentualnych szkód powstałych w trakcie wynajmu, ustanawia się kaucję, której wysokość określi cennik.
 4. Kwota kaucji oraz kwota wynajmu uiszczana jest w dniu podpisania umowy najmu.
 5. Za podpisywanie umów i pobieranie opłat za wynajmowanie świetlicy środowiskowej odpowiedzialny jest Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk.
 6. Osoby korzystające ze świetlicy winny przestrzegać przepisów BHP, ppoż, dotyczących porządku publicznego oraz sanitarnych.
 7. Regulamin świetlicy wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Cennik wynajmu świetlicy środowiskowej w Ćmiłowie dla mieszkańców gminy Głusk

 

Lp. Rodzaj imprezy Cena wynajmu
Kaucja
1. Komunia, chrzciny, imprezy i zebrania okolicznościowe, szkolenia min. 6 godzinne  

246  zł

200 zł
2. Wesele

lub impreza 2 – dniowa

 

615 zł

300 zł
3. Wynajem świetlicy,

cena za 1 godzinę

 

25 zł

 

Regulamin korzystania ze świetlicy środowiskowej w Klinach

 1. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań mieszkańców gminy, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności.
 2. Administratorem świetlicy jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk.
 3. Gospodarzem świetlicy środowiskowej jest opiekun świetlicy, działający na podstawie pisemnej umowy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk.
 4. Godziny otwarcia świetlicy dostosowane są do stałych zajęć prowadzonych w świetlicy oraz do potrzeb mieszkańców.
 5. Ze świetlicy bezpłatnie korzystać mogą :

– dzieci i młodzież z terenu Gminy w ramach spędzania wolnego czasu pod opieką osoby dorosłej,

– rady sołeckie na potrzeby zebrań wiejskich zgodnie ze statutem sołectwa,

– członkowie OSP w Klinach w ramach prowadzonej działalności statutowej,

–  członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, Klubu Seniora, zespołów zainteresowań zgodnie z harmonogramem zajęć,

 1. Wynajem świetlicy na cele komercyjne (wesela komunie, chrzciny, imprezy i zebrania okolicznościowe, szkolenia prowadzone przez osoby z zewnątrz itp.)przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze odbywa się odpłatnie wg cennika zatwierdzonego przez Dyrektora Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk , stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, na podstawie umów podpisanych z Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk.
 2. Osoba, której udostępniona jest świetlica ponosi odpowiedzialność za zniszczenia mienia, w tym za działanie osób, którymi się opiekuje, jeśli w wyniku ich działania powstały szkody materialne, oraz za zabezpieczenie ładu i porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku.
 3. Na pokrycie ewentualnych szkód powstałych w trakcie wynajmu, ustanawia się kaucję, której wysokość określi cennik.
 4. Kwota kaucji oraz kwota wynajmu uiszczana jest w dniu podpisania umowy najmu.
 5. Za podpisywanie umów i pobieranie opłat za wynajmowanie świetlicy środowiskowej odpowiedzialny jest Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk.
 6. Osoby korzystające ze świetlicy winny przestrzegać przepisów BHP, ppoż, dotyczących porządku publicznego oraz sanitarnych.
 7. Regulamin świetlicy wchodzi w życie z dniem podpisania.

Cennik wynajmu świetlicy środowiskowej w Klinach dla mieszkańców gminy Głusk

 

Lp. Rodzaj imprezy Cena wynajmu
Kaucja
1. Komunia, chrzciny, imprezy i zebrania okolicznościowe, szkolenia min. 6 godzinne  

246  zł

200 zł
2. Wesele

lub impreza 2 – dniowa

 

615 zł

300 zł
3. Wynajem świetlicy,

cena za 1 godzinę

 

25 zł

 

Cennik wynajmu świetlicy środowiskowej w Klinach dla osób nie będących mieszkańcami gminy Głusk

Lp. Rodzaj imprezy Cena wynajmu
Kaucja
1. Komunia, chrzciny, imprezy i zebrania okolicznościowe, szkolenia min. 6 godzinne  

492 zł

200 zł
2. Wesele

lub impreza 2 – dniowa

 

1230 zł

300 zł
3. Wynajem świetlicy,

cena za 1 godzinę

 

50 zł

 

Regulamin korzystania ze świetlicy środowiskowej  w Majdanie Mętowskim

 1. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań mieszkańców gminy, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności.
 2. Administratorem świetlicy jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk.
 3. Gospodarzem świetlicy środowiskowej jest opiekun świetlicy, działający na podstawie pisemnej umowy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk.
 4. Godziny otwarcia świetlicy dostosowane są do stałych zajęć prowadzonych w świetlicy oraz do potrzeb mieszkańców.
 5. Ze świetlicy bezpłatnie korzystać mogą :

– dzieci i młodzież z terenu Gminy w ramach spędzania wolnego czasu pod opieką osoby dorosłej,

–  rady sołeckie na potrzeby zebrań wiejskich zgodnie ze statutem sołectwa,

– członkowie OSP w Majdanie Mętowskim w  ramach prowadzonej działalności statutowej,

–  członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, Klubu Seniora, zespołów zainteresowań zgodnie z harmonogramem zajęć,

 1. Wynajem świetlicy na cele komercyjne (wesela komunie, chrzciny, imprezy i zebrania okolicznościowe, szkolenia prowadzone przez osoby z zewnątrz itp.)przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze odbywa się odpłatnie wg cennika zatwierdzonego przez Dyrektora Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk , stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, na podstawie umów podpisanych z Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk.
 2. Osoba, której udostępniona jest świetlica ponosi odpowiedzialność za zniszczenia mienia, w tym za działanie osób, którymi się opiekuje, jeśli w wyniku ich działania powstały szkody materialne, oraz za zabezpieczenie ładu i porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku.
 3. Na pokrycie ewentualnych szkód powstałych w trakcie wynajmu, ustanawia się kaucję, której wysokość określi cennik.
 4. Kwota kaucji oraz kwota wynajmu uiszczana jest w dniu podpisania umowy najmu.
 5. Za podpisywanie umów i pobieranie opłat za wynajmowanie świetlicy środowiskowej odpowiedzialny jest Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk.
 6. Osoby korzystające ze świetlicy winny przestrzegać przepisów BHP, ppoż, dotyczących porządku publicznego oraz sanitarnych.
 7. Regulamin świetlicy wchodzi w życie z dniem podpisania.

Cennik wynajmu świetlicy środowiskowej w Majdanie Mętowskim dla mieszkańców
gminy Głusk

Lp. Rodzaj imprezy Cena wynajmu
Kaucja
1. Komunia, chrzciny, imprezy i zebrania okolicznościowe, szkolenia min. 6 godzinne  

246  zł

200 zł
2. Wesele

lub impreza 2 – dniowa

 

615 zł

300 zł
3. Wynajem świetlicy,

cena za 1 godzinę

 

25 zł

 

Cennik wynajmu świetlicy środowiskowej w Majdanie Mętowskim dla osób nie będących mieszkańcami gminy Głusk

Lp. Rodzaj imprezy Cena wynajmu
Kaucja
1. Komunia, chrzciny, imprezy i zebrania okolicznościowe, szkolenia min. 6 godzinne  

492 zł

200 zł
2. Wesele

lub impreza 2 – dniowa

 

1230 zł

300 zł
3. Wynajem świetlicy,

cena za 1 godzinę

 

50 zł

 

                                              Regulamin korzystania ze świetlicy środowiskowej

                                                                     w Abramowicach Prywatnych

 1. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań mieszkańców gminy, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności.

Administratorem świetlicy jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk.

Gospodarzem świetlicy środowiskowej jest opiekun świetlicy, działający na podstawie pisemnej umowy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk.

Godziny otwarcia świetlicy dostosowane są do stałych zajęć prowadzonych w świetlicy oraz do potrzeb mieszkańców.

Ze świetlicy bezpłatnie korzystać mogą :

– dzieci i młodzież z terenu Gminy w ramach spędzania wolnego czasu pod opieką osoby dorosłej,

–  rady sołeckie na potrzeby zebrań wiejskich zgodnie ze statutem sołectwa,

– członkowie OSP  w  ramach prowadzonej działalności statutowej,

–  członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, Klubu Seniora, zespołów zainteresowań zgodnie z harmonogramem zajęć,

Wynajem świetlicy na cele komercyjne (wesela komunie, chrzciny, imprezy i zebrania okolicznościowe, szkolenia prowadzone przez osoby z zewnątrz itp.)przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze odbywa się odpłatnie wg cennika zatwierdzonego przez Dyrektora Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk , stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, na podstawie umów podpisanych z Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk.

Osoba, której udostępniona jest świetlica ponosi odpowiedzialność za zniszczenia mienia, w tym za działanie osób, którymi się opiekuje, jeśli w wyniku ich działania powstały szkody materialne, oraz za zabezpieczenie ładu i porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Na pokrycie ewentualnych szkód powstałych w trakcie wynajmu, ustanawia się kaucję, której wysokość określi cennik.

Kwota kaucji  oraz kwota wynajmu uiszczana jest w dniu podpisania umowy najmu.

Za podpisywanie umów i pobieranie opłat za wynajmowanie świetlicy środowiskowej odpowiedzialny jest Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk.

Osoby korzystające ze świetlicy winny przestrzegać przepisów BHP, ppoż, dotyczących porządku publicznego oraz sanitarnych.

Regulamin świetlicy wchodzi w życie z dniem podpisania.

                          Cennik wynajmu świetlicy środowiskowej w Abramowicach Prywatnych

                                                    dla mieszkańców gminy Głusk

 

Lp. Rodzaj imprezy Cena wynajmu Kaucja
1. Komunia, chrzciny, imprezy i zebrania okolicznościowe, szkolenia min. 6 godzinne  

150 zł

 

100 zł

2. Wesele

lub impreza 2 – dniowa

 

300 zł

 

200 zł
3. Wynajem świetlicy,

cena za 1 godzinę

 

25 zł

 

 

                   Cennik wynajmu świetlicy środowiskowej w Abramowicach Prywatnych

                                           dla osób nie będących mieszkańcami gminy Głusk

 

Lp. Rodzaj imprezy Cena wynajmu Kaucja
1. Komunia, chrzciny, imprezy i zebrania okolicznościowe, szkolenia min. 6 godzinne  

300 zł

 

100 zł

2. Wesele

lub impreza 2 – dniowa

 

600 zł

 

200 zł
3. Wynajem świetlicy,

cena za 1 godzinę

50 zł