Świetlice

Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk jest administratorem 3 świetlic:
w Klinach, Majdanie Mętowskim i w Ćmiłowie

 

Regulamin korzystania ze świetlicy środowiskowej w Ćmiłowie

                   Ze świetlicy w Ćmiłowie mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy Gminy Głusk.

 1. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań mieszkańców gminy, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności.
 2. Administratorem świetlicy jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk.
 3. Gospodarzem świetlicy środowiskowej jest opiekun świetlicy, działający na podstawie pisemnej umowy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk.
 4. Godziny otwarcia świetlicy dostosowane są do stałych zajęć prowadzonych w świetlicy oraz do potrzeb mieszkańców.
 5. Ze świetlicy bezpłatnie korzystać mogą :

– dzieci i młodzież z terenu Gminy  w ramach spędzania wolnego czasu pod opieką osoby dorosłej,

– rady sołeckie  z miejscowości Ćmiłów, Żabia Wola, Wólka Abramowicka, Dominów na potrzeby zebrań wiejskich zgodnie ze statutem sołectwa,

– członkowie OSP w Ćmiłowie w ramach prowadzonej działalności statutowej,

–  członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, Klubu Seniora, zespołów  zgodnie z harmonogramem zajęć.

 

 1. Wynajem świetlicy na cele komercyjne (wesela komunie, chrzciny, imprezy i zebrania okolicznościowe, szkolenia prowadzone przez osoby z zewnątrz itp.)przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze odbywa się odpłatnie wg cennika zatwierdzonego przez Dyrektora Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk , stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, na podstawie umów podpisanych z Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk.
 2. Osoba, której udostępniona jest świetlica ponosi odpowiedzialność za zniszczenia mienia, w tym za działanie osób, którymi się opiekuje, jeśli w wyniku ich działania powstały szkody materialne, oraz za zabezpieczenie ładu i porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku.
 3. Na pokrycie ewentualnych szkód powstałych w trakcie wynajmu, ustanawia się kaucję, której wysokość określi cennik.
 4. Kwota kaucji oraz kwota wynajmu uiszczana jest w dniu podpisania umowy najmu.
 5. Za podpisywanie umów i pobieranie opłat za wynajmowanie świetlicy środowiskowej odpowiedzialny jest Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk.
 6. Osoby korzystające ze świetlicy winny przestrzegać przepisów BHP, ppoż, dotyczących porządku publicznego oraz sanitarnych.
 7. Regulamin świetlicy wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Cennik wynajmu świetlicy środowiskowej w Ćmiłowie dla mieszkańców gminy Głusk

 

Lp. Rodzaj imprezy Cena wynajmu netto/brutto Kaucja
1. Komunia, chrzciny, imprezy i zebrania okolicznościowe, szkolenia min. 6 godzinne 200 zł netto

246  zł brutto

200 zł
2. Wesele

lub impreza 2 – dniowa

500 zł netto

615 zł brutto

300 zł
3. Wynajem świetlicy,

cena za 1 godzinę

20 zł netto

24.60 brutto

 

Regulamin korzystania ze świetlicy środowiskowej w Klinach

 1. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań mieszkańców gminy, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności.
 2. Administratorem świetlicy jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk.
 3. Gospodarzem świetlicy środowiskowej jest opiekun świetlicy, działający na podstawie pisemnej umowy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk.
 4. Godziny otwarcia świetlicy dostosowane są do stałych zajęć prowadzonych w świetlicy oraz do potrzeb mieszkańców.
 5. Ze świetlicy bezpłatnie korzystać mogą :

– dzieci i młodzież z terenu Gminy w ramach spędzania wolnego czasu pod opieką osoby dorosłej,

– rady sołeckie na potrzeby zebrań wiejskich zgodnie ze statutem sołectwa,

– członkowie OSP w Klinach w ramach prowadzonej działalności statutowej,

–  członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, Klubu Seniora, zespołów zainteresowań zgodnie z harmonogramem zajęć,

 1. Wynajem świetlicy na cele komercyjne (wesela komunie, chrzciny, imprezy i zebrania okolicznościowe, szkolenia prowadzone przez osoby z zewnątrz itp.)przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze odbywa się odpłatnie wg cennika zatwierdzonego przez Dyrektora Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk , stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, na podstawie umów podpisanych z Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk.
 2. Osoba, której udostępniona jest świetlica ponosi odpowiedzialność za zniszczenia mienia, w tym za działanie osób, którymi się opiekuje, jeśli w wyniku ich działania powstały szkody materialne, oraz za zabezpieczenie ładu i porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku.
 3. Na pokrycie ewentualnych szkód powstałych w trakcie wynajmu, ustanawia się kaucję, której wysokość określi cennik.
 4. Kwota kaucji oraz kwota wynajmu uiszczana jest w dniu podpisania umowy najmu.
 5. Za podpisywanie umów i pobieranie opłat za wynajmowanie świetlicy środowiskowej odpowiedzialny jest Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk.
 6. Osoby korzystające ze świetlicy winny przestrzegać przepisów BHP, ppoż, dotyczących porządku publicznego oraz sanitarnych.
 7. Regulamin świetlicy wchodzi w życie z dniem podpisania.

Cennik wynajmu świetlicy środowiskowej w Klinach dla mieszkańców gminy Głusk

 

Lp. Rodzaj imprezy Cena wynajmu netto/brutto Kaucja
1. Komunia, chrzciny, imprezy i zebrania okolicznościowe, szkolenia min. 6 godzinne 200 zł netto

246  zł brutto

200 zł
2. Wesele

lub impreza 2 – dniowa

500 zł netto

615 zł brutto

300 zł
3. Wynajem świetlicy,

cena za 1 godzinę

20 zł netto

24.60 brutto

 

Cennik wynajmu świetlicy środowiskowej w Klinach dla osób nie będących mieszkańcami gminy Głusk

Lp. Rodzaj imprezy Cena wynajmu netto Kaucja
1. Komunia, chrzciny, imprezy i zebrania okolicznościowe, szkolenia min. 6 godzinne 400 zł netto

492 brutto

200 zł
2. Wesele

lub impreza 2 – dniowa

1000 zł netto

1230.00 brutto

300 zł
3. Wynajem świetlicy,

cena za 1 godzinę

40 zł netto

49.20 brutto

 

Regulamin korzystania ze świetlicy środowiskowej  w Majdanie Mętowskim

 1. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań mieszkańców gminy, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności.
 2. Administratorem świetlicy jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk.
 3. Gospodarzem świetlicy środowiskowej jest opiekun świetlicy, działający na podstawie pisemnej umowy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk.
 4. Godziny otwarcia świetlicy dostosowane są do stałych zajęć prowadzonych w świetlicy oraz do potrzeb mieszkańców.
 5. Ze świetlicy bezpłatnie korzystać mogą :

– dzieci i młodzież z terenu Gminy w ramach spędzania wolnego czasu pod opieką osoby dorosłej,

–  rady sołeckie na potrzeby zebrań wiejskich zgodnie ze statutem sołectwa,

– członkowie OSP w Majdanie Mętowskim w  ramach prowadzonej działalności statutowej,

–  członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, Klubu Seniora, zespołów zainteresowań zgodnie z harmonogramem zajęć,

 1. Wynajem świetlicy na cele komercyjne (wesela komunie, chrzciny, imprezy i zebrania okolicznościowe, szkolenia prowadzone przez osoby z zewnątrz itp.)przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze odbywa się odpłatnie wg cennika zatwierdzonego przez Dyrektora Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk , stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, na podstawie umów podpisanych z Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk.
 2. Osoba, której udostępniona jest świetlica ponosi odpowiedzialność za zniszczenia mienia, w tym za działanie osób, którymi się opiekuje, jeśli w wyniku ich działania powstały szkody materialne, oraz za zabezpieczenie ładu i porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku.
 3. Na pokrycie ewentualnych szkód powstałych w trakcie wynajmu, ustanawia się kaucję, której wysokość określi cennik.
 4. Kwota kaucji oraz kwota wynajmu uiszczana jest w dniu podpisania umowy najmu.
 5. Za podpisywanie umów i pobieranie opłat za wynajmowanie świetlicy środowiskowej odpowiedzialny jest Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk.
 6. Osoby korzystające ze świetlicy winny przestrzegać przepisów BHP, ppoż, dotyczących porządku publicznego oraz sanitarnych.
 7. Regulamin świetlicy wchodzi w życie z dniem podpisania.

Cennik wynajmu świetlicy środowiskowej w Majdanie Mętowskim dla mieszkańców
gminy Głusk

Lp. Rodzaj imprezy Cena wynajmu netto/brutto Kaucja
1. Komunia, chrzciny, imprezy i zebrania okolicznościowe, szkolenia min. 6 godzinne 200 zł netto

246  zł brutto

200 zł
2. Wesele

lub impreza 2 – dniowa

500 zł netto

615 zł brutto

300 zł
3. Wynajem świetlicy,

cena za 1 godzinę

20 zł netto

24.60 brutto

 

Cennik wynajmu świetlicy środowiskowej w Majdanie Mętowskim dla osób nie będących mieszkańcami gminy Głusk

Lp. Rodzaj imprezy Cena wynajmu netto Kaucja
1. Komunia, chrzciny, imprezy i zebrania okolicznościowe, szkolenia min. 6 godzinne 400 zł netto

492 brutto

200 zł
2. Wesele

lub impreza 2 – dniowa

1000 zł netto

1230.00 brutto

300 zł
3. Wynajem świetlicy,

cena za 1 godzinę

40 zł netto

49.20 brutto