Zapytanie cenowe

 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk
Dominów, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin, tel. 81 75 19 005, 507667300,                                         e-mail:     centrumkultury@glusk.pl  

 

Dominów, dnia 17.07.2017r.

W związku z organizacją  imprezy plenerowej w dniu 3 września 2017r. w gminie Głusk  w miejscowości Dominów, Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk zaprasza do składania  ofert cenowych  na usługę dotyczącą wynajmu namiotu o wymiarach 8m x12m i wysokości 3 m ,  oraz stołów i ławek dla ok.200 osób .

Sposób  składania ofert:

 • osobiście w siedzibie Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk Dominów
 1. Rynek 1, II piętro pokój nr.212 oraz 213.
 • pocztą tradycyjną na adres: Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk, Dominów ul. Rynek 1 ,20-388 Lublin
 • pocztą elektroniczną na adres: centrumkultury@glusk.pl

Termin składania ofert :

Oferty można składać  do 26 lipca 2017r. (decyduje data wpływu oferty  do zamawiającego).

Termin rozstrzygnięcia ofert:

Wybranie oferty nastąpi w terminie do 28 lipca  2017r.

Oferent, którego oferta  zostanie wybrana zostanie powiadomiony o tym fakcie  pisemnie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Osoba do kontaktu : Agnieszka Stępniak tel.  tel. 81 75 19 005, 507667300

 

 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk
Dominów, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin, tel. 81 75 19 005, 507667300                                                    e-mail: centrumkultury@glusk.pl     

Dominów, 17.07.2017r.
 

W związku z organizacją  imprezy plenerowej w dniu 3 września 2017r. w Dominowie  gm. Głusk , Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk zaprasza do składania  ofert cenowych  na usługę dotyczącą zapewnienia oprawy muzycznej w postaci DJ w godz. 18.30 -23.00.

Sposób  składania ofert:

 • osobiście w siedzibie Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk Dominów
 1. Rynek 1, II piętro pokój nr.212 oraz 213.
 • pocztą tradycyjną na adres: Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk, Dominów ul. Rynek 1 ,20-388 Lublin
 • pocztą elektroniczną na adres: centrumkultury@glusk.pl

 

Termin składania ofert :

Oferty można składać  do 26 lipca 2017r. (decyduje data wpływu oferty  do zamawiającego).

Termin rozstrzygnięcia ofert:

Wybranie oferty nastąpi w terminie do 28 lipca  2017r.

Oferent, którego oferta  zostanie wybrana zostanie powiadomiony o tym fakcie  pisemnie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Osoba do kontaktu : Agnieszka Stępniak tel.  tel. 81 75 19 005, 507667300

 

 

Konkurs na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”

 

                                                                                                                         Dominów, 3.07.2017r.

                                 Regulamin konkursu na  „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca, jako głównego rekwizytu obchodów dożynkowych.
 2. Wybór najpiękniejszego wieńca.

Adresaci Konkursu:

Konkurs jest adresowany do przedstawicieli poszczególnych sołectw oraz ogródków działkowych z gminy Głusk.

Zakres przedmiotowy:

 Na konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem  nawiązuje do tradycji dawnych wieńców dożynkowych, występujących na terenie gminy Głusk. Do konkursu dopuszczone będą  prace nawiązujące formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych oraz te o formach  tradycji ludowej, takie jak: zaprzęgi i inne środki transportu,  studnie, ule, kosiarze i inne sceny rodzajowe,  wieńce w formie koszy zawierających płody rolne. Wieńce wykonane inną metodą niż tradycyjna nie mogą zająć miejsca na podium.

Kryteria oceny:

 1. Pomysłowość oraz walory estetyczne pracy: dobór barw, kompozycja, architektura bryły.
 2. Różnorodność użytych materiałów naturalnych przy wykonaniu wieńca.

Prace muszą być wykonane z naturalnych materiałów.

Uczestnictwo:

W konkursie oceniane będą wieńce reprezentujące sołectwa oraz ogródki działkowe z tereny gminy Głusk. Każde sołectwo/ ogródek działkowy może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie opisu wykonanej pracy osobiście do Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk lub drogą e-mailowa na adres: centrumkultury@glusk.pl do dnia 31.08.2017r. do godz. 19.00. Rozmiar wieńca powinien być dostosowany do niesienia w korowodzie dożynkowym. W skład komisji konkursowej oceniającej prace wejdą 3 osoby.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone o godz. 16.00.

Nagrody:

Nagrody  w konkursie to nagrody pieniężne.

Nagroda za zajęcie  I miejsca wynosi 350 zł.,

Nagroda za zajęcie  II miejsca wynosi 300 zł.,

Nagroda za zajęcie  III miejsca wynosi 250 zł.

Pozostali uczestnicy za udział w konkursie pielęgnującym polskie zwyczaje i tradycje ludowe  otrzymają po 200 zł.

 

Zapytanie cenowe

Dominów, dnia 26.06.2017r.

 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk
Dominów, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin, tel. 81 75 19 005

e-mail: centrumkultury@glusk.pl

 

 

W związku z organizacją  imprezy plenerowej w dniu 3 września 2017r. w gminie Głusk  w miejscowości Dominów, Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk zaprasza do składania  ofert cenowych  na usługę dotyczącą wynajmu :

 • 7 szt. toalet przenośnych( 4 typu standard, 3 typu VIP)
 • 1 dwustanowiskowej umywalki wolnostojącej
 • 10 szt. płotków ciężkich do wygrodzenia sceny
 • 30 szt. płotków lekkich

Sposób  składania ofert:

 • osobiście w siedzibie Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk Dominów
 1. Rynek 1, II piętro pokój nr.212 , 213.,  w godz. 9.00-17.00.
 • pocztą tradycyjną na adres: Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk, Dominów ul. Rynek 1 ,20-388 Lublin.
 • pocztą elektroniczną na adres: centrumkultury@glusk.pl.

 

Termin składania ofert :

Oferty można składać  do 5 lipca 2017r. (decyduje data wpływu oferty  do zamawiającego).

Termin rozstrzygnięcia ofert:

Wybranie oferty nastąpi w terminie do 7 lipca  2017r.

Oferent, którego oferta  zostanie wybrana zostanie powiadomiony o tym fakcie  pisemnie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Osoba do kontaktu : Agnieszka Stępniak tel.  tel. 81 75 19 005, 507667300