Zapytanie cenowe

 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk
Dominów, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin, tel. 81 75 19 005, 507667300,                                         e-mail:     centrumkultury@glusk.pl  

 

Dominów, dnia 17.07.2017r.

W związku z organizacją  imprezy plenerowej w dniu 3 września 2017r. w gminie Głusk  w miejscowości Dominów, Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk zaprasza do składania  ofert cenowych  na usługę dotyczącą wynajmu namiotu o wymiarach 8m x12m i wysokości 3 m ,  oraz stołów i ławek dla ok.200 osób .

Sposób  składania ofert:

 • osobiście w siedzibie Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk Dominów
 1. Rynek 1, II piętro pokój nr.212 oraz 213.
 • pocztą tradycyjną na adres: Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk, Dominów ul. Rynek 1 ,20-388 Lublin
 • pocztą elektroniczną na adres: centrumkultury@glusk.pl

Termin składania ofert :

Oferty można składać  do 26 lipca 2017r. (decyduje data wpływu oferty  do zamawiającego).

Termin rozstrzygnięcia ofert:

Wybranie oferty nastąpi w terminie do 28 lipca  2017r.

Oferent, którego oferta  zostanie wybrana zostanie powiadomiony o tym fakcie  pisemnie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Osoba do kontaktu : Agnieszka Stępniak tel.  tel. 81 75 19 005, 507667300

 

 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk
Dominów, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin, tel. 81 75 19 005, 507667300                                                    e-mail: centrumkultury@glusk.pl     

Dominów, 17.07.2017r.
 

W związku z organizacją  imprezy plenerowej w dniu 3 września 2017r. w Dominowie  gm. Głusk , Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk zaprasza do składania  ofert cenowych  na usługę dotyczącą zapewnienia oprawy muzycznej w postaci DJ w godz. 18.30 -23.00.

Sposób  składania ofert:

 • osobiście w siedzibie Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk Dominów
 1. Rynek 1, II piętro pokój nr.212 oraz 213.
 • pocztą tradycyjną na adres: Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk, Dominów ul. Rynek 1 ,20-388 Lublin
 • pocztą elektroniczną na adres: centrumkultury@glusk.pl

 

Termin składania ofert :

Oferty można składać  do 26 lipca 2017r. (decyduje data wpływu oferty  do zamawiającego).

Termin rozstrzygnięcia ofert:

Wybranie oferty nastąpi w terminie do 28 lipca  2017r.

Oferent, którego oferta  zostanie wybrana zostanie powiadomiony o tym fakcie  pisemnie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Osoba do kontaktu : Agnieszka Stępniak tel.  tel. 81 75 19 005, 507667300

 

 

Zapytanie cenowe

Dominów, dnia 26.06.2017r.

 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk
Dominów, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin, tel. 81 75 19 005

e-mail: centrumkultury@glusk.pl

 

 

W związku z organizacją  imprezy plenerowej w dniu 3 września 2017r. w gminie Głusk  w miejscowości Dominów, Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk zaprasza do składania  ofert cenowych  na usługę dotyczącą wynajmu :

 • 7 szt. toalet przenośnych( 4 typu standard, 3 typu VIP)
 • 1 dwustanowiskowej umywalki wolnostojącej
 • 10 szt. płotków ciężkich do wygrodzenia sceny
 • 30 szt. płotków lekkich

Sposób  składania ofert:

 • osobiście w siedzibie Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk Dominów
 1. Rynek 1, II piętro pokój nr.212 , 213.,  w godz. 9.00-17.00.
 • pocztą tradycyjną na adres: Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk, Dominów ul. Rynek 1 ,20-388 Lublin.
 • pocztą elektroniczną na adres: centrumkultury@glusk.pl.

 

Termin składania ofert :

Oferty można składać  do 5 lipca 2017r. (decyduje data wpływu oferty  do zamawiającego).

Termin rozstrzygnięcia ofert:

Wybranie oferty nastąpi w terminie do 7 lipca  2017r.

Oferent, którego oferta  zostanie wybrana zostanie powiadomiony o tym fakcie  pisemnie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Osoba do kontaktu : Agnieszka Stępniak tel.  tel. 81 75 19 005, 507667300

Koncert z okazji Dnia Matki

26 maja w naszym Domu Kultury odbył się wyjątkowy koncert. Na scenie zaprezentowali się członkowie Młodzieżowego Zespołu Wokalnego „Wilczopole” oraz soliśc, a także Zespół Tańca Ludowego „Mały Głusk”.

Grupa „Wilczopole” wykonała zestaw polskich przebojów muzyki rozrywkowej. przy akompaniamencie fortepianu i skrzypiec. Zespół  prowadzi  absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, laureatka wielu ogólnopolskich konkursów oraz nauczycielka śpiewu i gry na fortepianie Aleksandra Oberda-Alimbajew. Jako soliści wystąpili: Mikołaj Bogusz, Aleksandra Sadowska, Zuzanna Jędzura i Julia Jędzura – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Angielskiej.

Występ Zespołu Tańca Ludowego „Mały Głusk” był debiutem scenicznym grupy pod kierunkiem Aleksandry Bereckiej – absolwentki studiów instruktorskich i choreograficznych w Warszawie. Mali tancerze rozpoczęli swój występ od widowiska obrzędowego, potem zatańczyli Polkę Podlaską i śpiewali ludowe piosenki z różnych regionów Polski. Pierwszy występ dziecięcej grupy przyjęty został z wielkim entuzjazmem.
Wszyscy młodzi artyści nagrodzeni zostali rzęsistymi brawami licznie zgromadzonej publiczności.

loading ...

XIV Gminna Wiosna Teatralna

We wtorek 23 maja  odbyła się XIV edycja Gminnej Wiosny Teatralnej.  Od czterech lat impreza odbywa się w naszym Domu Kultury  w Dominowie a patronuje jej wójt Gminy Głusk Jacek Anasiewicz. W tym roku podobnie jak rok temu Wiosna Teatralna miała charakter przeglądu. Zaprezentowały się zespoły ze wszystkich gminnych szkół, w sumie było to blisko stu uczestników.  Repertuar  był bardzo różnorodny  od pełnego humoru, po poważne widowiska patriotyczne.

Zespół „Kwadrans” ze Szkoły Podstawowej w Kalinówce przygotował pod kierunkiem Marioli Skoczylas i Anny Iwan spektakl „Na straganie”. Reprezentująca tę samą placówkę grupa „Za kurtyną” zaprezentowała „Balladę o pannie Franciszce” w opracowaniu Joanny Felke. Uczniowie z klasy IIIc SP w Mętowie pokazali „Bajkę o słońcu”, przygotowaną pod opieką Małgorzaty Jasińskiej, a zespół „Iskierki” z SP w Wilczopolu zaprezentowali spektakl „Ortografii się nie damy”, nad którym pracował z Ewą Godulą. Ponadto „Zgrana dziewiątka” z SP w Prawiednikach pod kierunkiem Mirosława Kulasa przygotował przedstawienie „Chłopcy z placu broni”, a „Brygada Stefana” z Gimnazjum w Wilczopolu zaprezentował „Los Żołnierzy Niezłomnych”, przygotowany pod opieką Olgi Krzywickiej.

Po części artystycznej uczestnicy imprezy przeszli na słodki poczęstunek do Bramy-Wieży a także zwiedzili Skansen Wsi Głuseckiej.

Na zakończenie tegorocznego przeglądu wszystkie zespoły i ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe statuetki i dyplomy.

loading ...