Historia

Gminna Biblioteka Publiczna w Dominowie
2014kwi10_3333

W 1948 r. powstała Gminna Biblioteka Publiczna Zemborzyce z siedzibą w Głusku. Lokal znajdował się w budynku Gminnej Rady. Kierownictwo objęła Pani Aniela Milczanowska, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Głusku. Pierwsze książki zostały wpisane do książki inwentarzowej 28.XII. 1948 r. Liczba woluminów w pierwszym roku wynosiła 480. Biblioteka była czynna trzy razy w tygodniu, po dwie godziny, a jeżeli zachodziła potrzeba liczbę godzin powiększano. W początkach istnienia biblioteki liczyła sobie tylko 25 czytelników.

W 1949 r. powstają już punkty biblioteczne we wsiach: Mętowie, Prawiednikach, Wilczopolu i Zemborzycach Kościelnych. Punkty biblioteczne mieściły się w szkołach, pracowali w nich nauczyciele. W książki zaopatrywała punkty biblioteczne Gminna Biblioteka, a po pewnym czasie punkty otrzymały książki na własność.

W 1950 r. Gminna Biblioteka została przeniesiona do zabytkowego budynku tzw. „Murowańca” Lokal nie był odpowiedni dla biblioteki, mieścił się w części odgrodzonego korytarza. Po kilku miesiącach Gminna Spółdzielnia wynajęła pomieszczenia „Murowańca” dla swojego biura, a dla biblioteki wynajęto lokal po byłym sklepie mięsnym. Powierzchnia tego lokalu wynosiła 12 m², a brak ogrzewania i cementowa posadzka sprawiły, że praca w takich warunkach była bardzo utrudniona, zwłaszcza zimą przy dużych mrozach. Biblioteka mieściła się tu przez 8 lat. Z biegiem lat przybywało książek i czytelników, powstały nowe punkty biblioteczne we wsiach: Abramowice Prywatne, Dominów, Kalinówka, Wrotków, Zemborzyce Podleśne, Tereszyńskie i Wojciechowskie. W niektórych punktach kierownikami byli gospodarze i wypożyczali książki u siebie w domu. Pozostałe punkty mieściły się przy szkołach i pracowali w nich nauczyciele.

W 1956 r. na terenie Gminy Zemborzyce powstały cztery Rady Gromadzkie: Głusk, Mętów, Wilczopole i Zemborzyce. Przy Radach Gromadzkich utworzono biblioteki- tylko w Mętowie powstała filia Gromadzkiej Biblioteki w Głusku, która oprócz wyżej wymienionych filii miała punkty biblioteczne: w Abramowicach Prywatnych, Dominowie i Wólce Abramowickiej.

W 1960 r. Gromadzka Biblioteka otrzymała własny lokal przerobiony z dawnych budynków gospodarczych Gromadzkiej Rady. Lokal był większy, miał piec, znalazło się też miejsce na kącik czytelniczy, zwiększyła się liczba czytelników ze 170 w latach ubiegłych na 250. Większość czytelników to były dzieci do lat 14 i młodzież. Najwięcej czytano książek historycznych, podróżniczych i obyczajowych.

W 1965 r. bibliotekę przeniesiono do nowo wybudowanego Domu Kultury (obecnie siedziba: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy chorym „Misericordia”) gdzie jest do dzisiaj. Gminna biblioteka zajmuje jedno 100 – metrowe pomieszczenie na pierwszym piętrze.

W 1972 r. kierownikiem biblioteki zostaje Pani Zofia Kołodziej (po mężu Wojtyła) która wraz z Panią Celiną Chmurą, prowadzą bibliotekę i filię biblioteczną w Wilczopolu. Bibliotece zostały użyczone przez gminę dwa komputery z dostępem do Internetu, wykorzystywane przez dzieci i młodzież głównie jako źródło informacji a od 2005 roku tworzony jest katalog komputerowy w programie „Mak” mający na celu ułatwienie operacji związanych z katalogowaniem, prezentacją oraz wypożyczaniem zasobów bibliotecznych.

W 2012 r. kierowanie biblioteką zostaje powierzone Pani Elwirze Chylińskiej, byłej pracownicy filii bibliotecznej w Wilczopolu. W styczniu 2014 r. Gminna Biblioteka Publiczna  przeniosła swoją siedzibę do Dominowa, do nowo wybudowanego budynku Urzędu Gminy Głusk. Biblioteka wchodzi w skład nowo powstałego Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk, którego dyrektorem jest pani Agnieszka Stępniak. Biblioteka dysponuje dwoma pomieszczeniami o łącznej powierzchni około 120 m² które są w pełni wyposażone w nowy sprzęt potrzebny do funkcjonowania biblioteki. Posiadamy także trzy stanowiska komputerowe z dostępem do internetu oraz kącik zabaw dla najmłodszych czytelników.  W lipcu 2018 roku Biblioteka uległa kolejnemu przekształceniu stając się na powrót niezależną instytucją. Obecnie funkcjonuje pod nazwą Biblioteka – Centrum Kultury.

Księgozbiór biblioteczny na koniec 2013 roku liczył 16368 woluminów, liczba czytelników zarejestrowanych 840, 14217 wypożyczeń na zewnątrz. Największym zainteresowaniem cieszą się książki: obyczajowe, sensacyjne, przygodowe oraz biografie. Na chwilę obecną biblioteka prenumeruje 8 czasopism: „Dziennik Wschodni”, „Zdrowie”, „Angora”, „Przyjaciółka”, „Mój Piękny Ogród”, „Fokus”, „Newsweek”, „Hobby” które udostępnia na miejscu lub wypożycza czytelnikom do domu.

W 2013 roku na zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej przeznaczono 27.669,34 zł, w tym: z Biblioteki Narodowej zakupiono 127 woluminów na kwotę 2.849,48 zł, z funduszu gminnego – 1285 woluminy na kwotę 24.819,86 zł.

Filia biblioteczna w Wilczopolu

W kwietniu 2008 r. Filia w Wilczopolu została przeniesiona z gościnnych pomieszczeń plebani przy kościele w Wilczopolu do wyremontowanego budynku świetlicy środowiskowej w Wilczopolu Kolonia. W Filii bibliotecznej pracowała pani Celina Chmura (zmarła w 2013 roku), a od lutego 2009 roku zatrudniony został nowy pracownik pani Elwira Chylińska, która w 2012 roku została kierownikiem Gminnej Biblioteki w Głusku. Godziny pracy dostosowane są do potrzeb mieszkańców – oprócz piątku i niedzieli jest czynna codziennie. Biblioteka zajmuje pomieszczenie o wielkości 45m², ponadto znajduje się tu świetlica środowiskowa o powierzchni 95m² prowadzona również przez bibliotekarzy, kuchnia oraz pomieszczenie przeznaczone na klub sportowy.

Od 2012 roku na miejsce Pani Elwiry Chylińskiej, zatrudniony został nowy pracownik Pani Agnieszka Stępniak, która obecnie jest Dyrektorem Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk, a na jej miejsce od 2014 roku został zatrudniony nowy pracownik Pani Aneta Sołtysiak.

Filia biblioteczna posiada siedem komputerów z dostępem do internetu. Księgozbiór biblioteczny na koniec 2013 roku liczył 6821 woluminów, liczba czytelników zarejestrowanych – 300 oraz 4608 wypożyczeń na zewnątrz. W 2013 roku na zakup książek do filii bibliotecznej przeznaczono 7.872,07 zł .

Pracownica Filii nawiązuje współpracę ze szkołą w Wilczopolu oraz niepublicznym Przedszkolem „Elemelek” dzięki której organizowane są wycieczki do biblioteki, gdzie dzieci zaznajamiają się z procesem wypożyczania książek. Bibliotekarka wraz z dziećmi wykonuje również różnego rodzaju prace plastyczne (kartki, ozdoby świąteczne, stroiki itp)

W przylegającej do biblioteki świetlicy szkoła w Wilczopolu organizowała min. przedstawienia z okazji dnia babci i dziadka oraz dnia matki. Dzięki współpracy z Gminą Głusk od 2008 roku w pomieszczeniu świetlicy środowiskowej organizowane są także mikołajkowe turnieje bilardowe dla okolicznych mieszkańców z licznymi nagrodami.

logotypyBN

Gminna Biblioteka Publiczna regularnie otrzymuje dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.  Od 2014 roku w ramach jego realizacji zakupiono:

2014 – 215 woluminów za kwotę 4 224 zł.
2015 – 206 woluminów za kwotę 4 991 zł.
2016 – 205 woluminów za kwotę 4 838 zł.
2017 – 228 woluminów za kwotę 5 112 zł
2019 – 272 woluminów za kwotę 5 964 zł

Pracownicy naszej biblioteki w 2017 roku brali udział w warsztatach „Nowa biblioteka – szkolenia dla bibliotekarzy” organizowanych przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lublinie. Szkolenia zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Partnerstwo dla książki 2017.

banerek

Jesienią 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Dominowie oraz Filia Biblioteczna w Wilczopolu dostały pakiety 21 książek w ramach akcji „Paczka Literacka”.

PACZKA_LITERACKA_baner_dla_bibliotek

Dodaj komentarz