Zapytanie- ochrona imprezy

Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk Dominów, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin,

tel. 81 75 19 005, 507667300 e-mail: centrumkultury@glusk.pl

                                                                                                                              Dominów, dnia 12.05.2017r.

 

W związku z organizacją  imprezy plenerowej w dniu 3 września 2017r. w miejscowości Dominów gm. Głusk, Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk zaprasza do składania  ofert cenowych  dotyczących:

–  zapewnienia  ochrony podczas  imprezy  w godzinach  14.00-24.00. wg. schematu:

godz. 14.00-16.30- 2 osoby ochrony,

godz. 16.30-23.30 – 17 osób ochrony,

godz. 23.30-24.00- 4 osoby ochrony,

–  usługi kierownika do spraw bezpieczeństwa,

 

Sposób  składania ofert:

  • osobiście w siedzibie Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk Dominów
  1. Rynek 1, II piętro pokój nr.212 oraz 213.
  • pocztą tradycyjną na adres: Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk, Dominów ul. Rynek 1 ,20-388 Lublin
  • pocztą elektroniczną na adres: centrumkultury@glusk.pl

 

 

Termin składania ofert :

od 15 do 25 maja 2017r. (decyduje data wpływu oferty  do zamawiającego).

Termin rozstrzygnięcia ofert:

do 2 czerwca 2017r.

Oferent, którego oferta  zostanie wybrana zostanie powiadomiony o tym fakcie  pisemnie lub pocztą elektroniczną .

 

   Osoba do kontaktu : Agnieszka Stępniak tel.  tel. 81 75 19 005, 507667300