Uwaga godziny otwarcia w długi weekend majowy

 • 28 kwietnia biblioteka będzie nieczynna                                                                         zajęcia tańca nowoczesnego odbywają się bez zmian
 • 30 kwietnia, 1 maja, 3 maja biblioteka i centrum kultury będą nieczynne
 • 2 maja, 4 maja biblioteka i centrum kultury czynne w godz. 8.00-16.00
 • 5 maja biblioteka czynna w godz. 9.00-14.00,                                                                   zajęcia tańca nowoczesnego odbywają się bez zmian

Początek warsztatów malarskich „Malowany Głusk”

W sobotę 14 kwietnia odbyły się pierwsze projektowe warsztaty malarskie. Ich uczestnicy będą się spotykać w dwóch grupach przez kolejne 15 spotkań: jedna grupa w Dominowie, druga w Klinach. Warsztaty malarskie – Malowany Głusk to projekt dofinansowany ze środków unijnych za pośrednictwem LGD Kraina wokół Lublina.W ramach projektu uczestnicy pod okiem instruktorów malarstwa z Pracowni Artystycznej Dybala,  będą malować obrazy o różnej tematyce i w różnych technikach malarskich.  Przewidziane są następujące cykle warsztatowe: budowanie kompozycji, ustalanie proporcji, studium martwej natury, anatomia, pejzaż, budowanie kompozycji z wyobraźni. Sobotnie warsztaty rozpoczęto od studium martwej. Większość uczestników wybrała motywy kwiatowe i od razu stało się jasne, że przewidziany na zakończenie projektu wernisaż , na który złoży się około setka prac będzie naprawdę wspaniałym wydarzeniem. Sami uczestnicy nie spodziewali się, że takie talenty drzemią w nich samych. To będzie naprawdę uczta dla oka:)DSC00241DSC00243DSC00246DSC00248DSC00251 DSC00254DSC00255DSC00256DSC00257DSC00259DSC00260DSC00261

Uwaga! KONKURS

Biblioteka - przyjazne miejsce dla mlodego czlowieka - mini


Regulamin konkursu plastycznego

„Biblioteka – przyjazne miejsce dla młodego człowieka”

 

Organizator: Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk w Dominowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Dominowie

Adresaci konkursu: dzieci i młodzież uczęszczająca do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Głusk

Cele konkursu:

 1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej, rozbudzania zainteresowania biblioteką
 2. Przedstawienie wizji biblioteki przyszłości w ujęciu plastycznym
 3. Pobudzenie wyobraźni i kreatywności dzieci
 4. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży

Warunki uczestnictwa:

 • Indywidualne prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, nieprzedstawionymi na innych konkursach, uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę konkursową
 • Prace powinny być wykonane w formacie A3 lub większym
 • Technika plastyczna wykonania prac jest dowolna (np.: ołówek, pastele, farby, kredka, wycinanki itp.)
 • Każda praca powinna być opisana na odwrocie w następujący sposób: tytuł pracy, imię i nazwisko, klasa, nazwa przedszkola lub szkoły, telefon kontaktowy do opiekuna
 • Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dominowie, ul. Rynek 1 lub w Filii bibliotecznej w Wilczopolu Kolonii

Termin dostarczenia prac:

    Prace należy dostarczyć do dnia  04.05.2018 r.

Ocena prac:

Prace konkursowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Podczas oceny brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny :
wartość merytoryczna i zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania pracy, oryginalność, pomysłowość autora, staranność wykonania i stopień trudności.

Prace będą oceniane w trzech  kategoriach wiekowych:

Kategorie:

 • I kategoria – przedszkola;
 • II kategoria – uczniowie szkół podstawowych;
 • III kategoria – uczniowie gimnazjów

Uwagi końcowe:

 1. Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody rzeczowe w każdej z kategorii wiekowej wręczone na wystawie pokonkursowej podczas Tygodnia bibliotek
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 08.05.2018r. na stronie internetowej Organizatora centrumkulturyipromocjigminyglusk.pl
  O uroczystym podsumowaniu autorzy nagrodzonych  prac zostaną powiadomieni również telefonicznie,
 1. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 2. Prace zgłoszone do konkursu będą zwracane autorom po 15 maja 2018r.  Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych
 3. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 4. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

                             

     Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych